Dostępność

Posiadamy 25 letnie doświadczenie w tworzeniu i budowie rozwiązań ułatwiających dostępność infrastruktury

PROSTE ROZWIĄZANIA

Preferujemy proste i niezawodne rozwiązania techniczne i technologiczne

WIZUALIZACJA

Proponowaną koncepcję realizacji przygotujemy w formie wizualizacji

NOWOCZESNY DESIGN

W naszych projektach dbamy o perfekcję detalu oraz estetykę całości

OPCJE KOLORU

Nasze produkty możemy dostarczyć w wybranej opcji kolorystycznej

SILNY EFEKT

Dobry projekt z właściwie dobranymi urządzeniami i wykonaniem gwarantuje osiągnięcie zamierzonego efektu

BOGATA OFERTA

Umożliwiamy wybór wyjątkowych urządzeń z szerokiej oferty produktowej

Kontakt: +48 660 009 007

NASZE ZALETY

TERMINOWOŚĆ

UMOWA NA CZAS

Roboty wykonujemy zgodnie z uzgodnionym podczas negocjacji warunków umowy harmonogramem robót.

WIARYGODNOŚĆ

DOTRZYMYWANIE UMÓW

Wszystkie uzgodnienia zawarte i określone w umowie zostaną przez nas dotrzymane.

JAKOŚĆ

DOSTARCZAMY WARTOŚĆ

Dostarczone przez Pro Activ urządzenia i materiały są nowe i posiadają deklarowaną jakość oraz stosowane atesty i certyfikaty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPLEKSOWOŚĆ

Powierzone zadania realizujemy sumiennie. Nadzorujemy i odpowiadamy za pracę wszystkich podwykonawców.